پاستا میگو

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

چاینیز بیف

قیمت: ۴۶,۰۰۰ تومان

تخم مرغ

قیمت: ۱,۰۰۰ تومان

قارچ

قیمت: ۲,۰۰۰ تومان

بروکلی

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

اسپاگتی

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کینوا

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

فراید رایس

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

پاستا آلفردو

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا پستو

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

چاینیز چیکن

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان